fbpx

Nota prawna

Ta strona zawiera informacje o danych dotyczących aktywności tej witryny, jej celu, jakie informacje są wykorzystywane oraz prawach i obowiązkach dostawcy i użytkowników.

Osoba prawna odpowiedzialna za tę stronę

Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE) użytkownicy są informowani o osobie prawnej odpowiedzialnej za tę stronę internetową:

Tożsamość osoby odpowiedzialnej: Edicar Plásticos, SL
Nazwa handlowa: Cefil Pool
NIF / CIF: B01480946
adres: C/ Júndiz, 12 (PI Júndiz) – 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
E-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ćwiczenie: Produkcja wzmocnionej membrany i wykładziny PCV

przedmiot

Niniejsze Ogólne Warunki regulują korzystanie (w tym sam dostęp) ze stron internetowych składających się na niniejszą witrynę, w tym treści i usług udostępnianych na nich.

Każda osoba („Użytkownik”), która uzyskuje dostęp do strony internetowej www.cefilpool.com Zgadzasz się przestrzegać Warunków Ogólnych obowiązujących przy każdym wejściu na tę stronę.

Edicar Plásticos, SL udostępnia stronę internetową Użytkownikom www.cefilpool.com  którego głównym celem jest dostarczanie informacji na temat marketingu naszych produktów, usług i ofert membran zbrojonych do okładzin basenów, zarówno dla nowych konstrukcji, jak i renowacji.

Edicar PlásticosSL zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia prezentacji i konfiguracji portalu https://www.cefilpool.com jak również niniejsze Ogólne Warunki.

Zobowiązania i obowiązki użytkowników

Użytkownik jest poinformowany i akceptuje, że dostęp do tej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z Edicar Plásticos, SL W ten sposób Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązujących przepisów prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Korzystanie z serwisu w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych lub które w jakikolwiek sposób mogą spowodować szkody lub uniemożliwić normalne funkcjonowanie serwisu jest zabronione. W odniesieniu do zawartości tej strony zabrania się:

  • Jego powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie w całości lub w części, chyba że za zgodą Edicar Plásticos, SL jako prawowity właściciel.
  • Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub Edicar Plásticos, SL jako prawowity właściciel.
  • Jego wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

W korzystaniu z sieci https://www.cefilpool.comUżytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom Edicar Plásticos, SL lub osób trzecich lub które mogłyby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć portal https://www.cefilpool.com lub w jakikolwiek sposób uniemożliwiający normalne korzystanie z serwisu.

Użytkownik musi jednak mieć świadomość, że zabezpieczenia systemów komputerowych w Internecie nie są do końca niezawodne i że https://www.cefilpool.com nie może zagwarantować braku złośliwego oprogramowania lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych Użytkownika (oprogramowanie i sprzęt) lub w zawartych w nich dokumentach elektronicznych i plikach, chociaż Edicar Plásticos, SL stawia wszelkie niezbędne środki i odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby uniknąć obecności tych szkodliwych elementów. Edicar Plásticos, SL zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek złośliwe oprogramowanie zostanie pobrane podczas korzystania ze strony internetowej Cefil Pool. Z tego powodu zaleca się, aby użytkownik zaktualizował systemy antywirusowe na urządzeniach, za pośrednictwem których uzyskuje dostęp do Internetu. 

Nawigacja i IP

Podczas przeglądania stron internetowych oraz korzystania z formularza kontaktowego zapisywany jest adres IP urządzenia. Dane te posłużą jedynie do tworzenia statystyk odwiedzin.

Akta

W odniesieniu do zawartości tej strony zabrania się:

  • Jego powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie w całości lub w części, chyba że zostało to wyraźnie zatwierdzone przez Edicar Plásticos, SL
  • Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli.
  • Jego wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

Treści publikowane na blogu tej strony mają charakter informacyjny.

Plagiat treści narusza prawa autorskie. Jeśli chcesz wykorzystać jakąkolwiek z opublikowanych tutaj treści, musisz mieć wyraźną zgodę Edicar Plásticos, SL

Korzystanie i dostęp Użytkowników

Użytkownik jest informowany i akceptuje, że dostęp do tej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób nawiązania relacji handlowej z Edicar Plásticos, SL

Korzystanie z witryny do celów niezgodnych z prawem lub szkodliwych lub które w jakikolwiek sposób mogą spowodować szkody lub uniemożliwić normalne funkcjonowanie witryny jest zabronione.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Na mocy niniejszych Ogólnych Warunków żadne prawa własności intelektualnej ani przemysłowej do portalu nie są przenoszone. https://www.cefilpool.com ani na żadnym z jego elementów składowych, których wyraźnie zabrania się użytkownikom powielania, przekształcania, rozpowszechniania, publicznego komunikowania, publicznego udostępniania, wydobywania, ponownego wykorzystywania, przekazywania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób, za pomocą jakichkolwiek środków lub procedur, któregokolwiek z nich , z wyjątkiem przypadków, w których jest to prawnie dozwolone lub autoryzowane przez właściciela odpowiednich praw.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, zawierająca między innymi tekst, oprogramowanie, treści (w tym ich strukturę, wybór, układ i prezentację), zdjęcia, materiały audiowizualne i grafikę, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi zarejestrowanymi prawnie prawa, zgodnie z umowami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną oraz innymi prawami majątkowymi i prawami Hiszpanii.

Polityka ochrony danych i poufności

Edicar Plásticos, SL zobowiązuje się do korzystania z danych uzyskanych na tej stronie, do poszanowania ich poufności i używania ich zgodnie z ich przeznaczeniem, a także do przestrzegania obowiązku ich przechowywania i dostosowania wszelkich środków w celu uniknięcia zmian, utraty, przetwarzania lub nieuprawniony dostęp, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RGPD) oraz Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o Ochronie Danych Osobowych i gwarancji praw cyfrowych.

Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe podane w formularzu kontaktowym są prawdziwe, będąc zobowiązany do informowania o wszelkich ich modyfikacji. Podobnie Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane informacje odpowiadają jego rzeczywistej sytuacji, że są aktualne i dokładne. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do stałego aktualizowania swoich danych, ponosząc wyłączną odpowiedzialność za nieścisłość lub fałszywość podanych danych oraz za szkody, które mogą być przez to spowodowane Edicar Plásticos, SL jako właściciel portalu lub osobom trzecim w związku z korzystaniem z tego portalu.

Podobnie Użytkownik ma w każdej chwili prawo do modyfikacji, edycji lub usunięcia podanych informacji, pisząc na adres Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wraz z kopią DNI lub równoważnym dokumentem uzupełniającym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki i praw dotyczących ochrony danych, skonsultuj się z Polityka prywatności. 

prawo autorskie

Prawa autorskie do tej witryny należą do Edicar Plásticos, SL i wszelkie prawa zastrzeżone. Jeśli chcesz użyć dowolnego z ich tekstów lub obrazów, możesz poprosić o to za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jeżeli przez pomyłkę w serwisie został wpisany element podlegający prawu autorskiemu, Użytkownik może napisać do formularza kontaktowego załączając dowód posiadania praw autorskich i po weryfikacji danych zostanie on w pierwszej kolejności wycofany lub według własnego uznania zostanie przypisywał pracę.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu Hiszpanii.

Adresy kontaktowe

W przypadku, gdy jakikolwiek Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Ogólnych Warunków lub jakiekolwiek uwagi dotyczące strony internetowej www.cefilpool.com, przejdź do formularza kontaktowego.

Poproś o wycenę bez zobowiązań za pośrednictwem naszego e-maila info@cefilpool.comlub zadzwoń pod numer: +34 945 290 060.

TO JEST OSTATECZNE ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW Z USZCZELNIANIEM TWOJEGO BASENU